Badania nie potwierdzają wady serca ani epilepsji,
natomiast pasaż przewodu pokarmowego i pH-metria wykazują,
iż Leo cierpi na refluks żołądkowo-przełykowy,
na skutek którego obkurczają mu się oskrzela, co ostatecznie powoduje problemy oddechowe.
Jeżeli przez trzy miesiące terapii farmakologicznej refluks nie ustąpi,
Leoś zostanie poddany operacji żołądka. Zahamuje to jego, i tak już opóźniony, rozwój motoryczny.
Dodatkowym stresem jest fakt, że dla chorych na CCHS narkoza może być bardzo niebezpieczna
– nawet śmiertelna.
2011.07.28

2011.07.28