Leo pokazuje na co go stać.
W wieku dwóch i pół miesiąca robi to,
co wszyscy (z wyjątkiem jednej osoby na świecie)

uważali za całkowicie niemożliwe.

Zaczyna jeść pokarm prosto z piersi Leomamy!
Naturalnie, spokojnie, bez większego wysiłku…

Jakby robił to od zawsze.
2011.03.02