W wyniku przeprowadznych badań laboratoryjnych prof. Leoś dowiódł,
iż lepkość niektórych cieczy w warunkach izobarycznych nie jest wartością stałą,
lecz zmienia się w czasie.
Z kolei krzywa płynięcia (wykres zależności naprężeń stycznych od szybkości ścinania)
nie spełnia liniowej zależności. Bardzo go to odkrycie podekscytowało.