Badania wykazują obustronny niedosłuch u Leo.
Wygląda na to, że będzie nosił aparat,
kolejną maszynkę od której będzie zależny.


Trudna do zaakceptowania wiadomość…
2011.03.30