Znowu niespodzianka.
Leo jest pedantem!
Wystarczyła chwila nieuwagi Leorodziców,
a on włożył wszystkie swoje klocki do pralki,
zamknął ją,
a następnie ustawił program na pranie delikatne, 30 stopni
i wlączył!!!

2012.05.10