Pobyt na OIOMie się wydłuża…
Nie wiadomo czemu.
A jak nie wiadomo czemu, to chodzi zazwyczaj o kasę.
Zasada jest taka, że szpitalu nie można być krócej niż 3 dni.
Jednocześnie nie jest możliwe wykonanie zalecanych przy CCHS badań,
holtera i USG brzucha.

– Dlaczego niemożliwe?

– Bo niemożliwe.


Pobyt jest zatem jałowy.
Pogoda adekwatna do nastroju.


2012.02.23

Na szczęście ciocie pielęgniarki i dr Jo. umilają czas Leosiowi,
gdy nie ma przy nim Leorodziców.