Leo zostaje poddany zabiegowi tracheotomii.
Operacja odbywa się bez komplikacji.
Buzia Leosia zaostaje odsłonięta.

Tylko prawa dziurka od noska jest trochę zdeformowana na skutek intubacji.
2011.01.26