Panie, Panowie!
Fowistyczno-kubistycznie!
Pan Leos_Autoportret z nieb
"Pan Leoś. Autoportret z niebieską smugą"
Rysunek, pastel na szarym papierze