Dziura w szyi - źródło dzikiej radości.
Raz w miesiącu, przez pięć minut...