Leorodzice nawiązują liczne kontakty z klinikami wyspecjalizowanymi w CCHS
oraz rodzicami chorych dzieci – w Polsce i na świecie.
Wszystko wskazuje na to, że JEDNAK SĄ alternatywy dla Leosia.
W Niemczech zamiast tracheo powszechnie używane są maski tlenowe!
W L.A. i Monachium wszczepia się elektrody przeponowe.
Jedna dziewczyna, chora na Klątwę, pojechała z elektrodą do Tanzanii i do Indii!
Metoda jest eksperymentalna, niedoskonała, operacja ryzykowna, skomplikowana i droga.
 Ale jest!
2011.03.20
I jeszcze jedno: wkrótce rozpoczną się badania kliniczne
nad skutecznością Desogestrelu, leku hormonalnego,
który być może (?) pozwoli chorym samodzielnie oddychać!

Czyli jednak!
Każdą klątwę można zdjąć!