W Święto Zmarłych Leo udał się na cmentarz.

Z zaciekawieniem wpatrywał się w kolorowe znicze.

W czasie swojego niespełna dwuletniego życia
był naocznym świadkiem śmierci wielu dzieci…


2012.11.01