Leo jest podopiecznym Fundacji „Słoneczko”, gdzie ma stworzone subkonto, na które można dokonywać wpłat.

Dane Fundacji
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33, 77-400 Złotów
www.fundacja-sloneczko.pl

Numer subkonta Leo przeznaczony na darowizny:
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
IBAN: PL 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
SWIFT: GBW CPL PP
Z dopiskiem: „Darowizna na rzecz Leo Hueckel-Śliwińskiego 36/H”

Wpłaty na konto fundacji można dokonać też poprzez poniższy formularz PayPal:

Darowizna na rzecz Leo Hueckel-Sliwinskiego 36/H

Kwota, którą chcesz przekazać :  PLN

 

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc!

podziekowanie1_resize.jpg.scaled500