Bory Tucholskie.
Leśniczówka.
Czterdzieści kilomerów do najbliższego szpitala.
Burza.
Czas Leosnu.
Przerwa w dostawie prądu.

Doświadczenie bezcenne, które pozwala ulokować
źle zreprodukowane zdjęcie na okładce magazynu,
odwołaną w ostatniej chwili ważną sesję
oraz nieskończoną na pierwszą generalną scenografię
na właściwym miejscu w hierarchii wydarzeń, którymi warto się stresować...

_352_kashimagawa_custom-8f73ba60a68f5f2a2aad26f80b96e423affb006d-s6-c30
fot. Tokihiro Satō